Aktuelt

Elin Hansson.png

17. juni 2021

Velkommen til Elin!

Elin Hansson ble på årets generalforsamling valgt ved akklamasjon som vår nye sekretær. Hun jobber ellers som fagansvarlig og leder i Synstrening hos Synsam i Norge. Elin har spesielt kompetanse innen barn og syn. Etter utdannelse som optiker i Norge, dro hun til USA hvor hun tok sine Master of Science (M.Sc.) og Doctor of Optometry (O.D.) -grader ved Pacific University, Oregon State. Deretter har hun videreutdannelse innenfor funksjonell optometri (OEP): Barn og syn, synstrening for synsrelaterte lese- og lærevansker, sport og syn, autisme og traumatisk hjerneskade. Så det er ingen overdrivelse å si at hun er godt kvalifisert som styremedlem hos oss.

 

Vervet overtar hun fra Jon Thoresen som vi takker for mange års innsats for NSO. I tillegg til Elin består styret nå av Arnulf Myklebust (leder), Erik Brodwall (nestleder) og Karin Lund (kasserer).

syn og læring.jpg

Informasjon om kurs

På våre kurssider er det nå publisert mer informasjon om årets kommende kurs. Trykk her for å lese mer om dem og eventuelt vise din interesse.

syn og dysleksi.jpg

Har du tips til saker vi burde ta opp?

NSO setter stor pris på tips og bidrag til nyhetssaker som kan være relevant og interessante for våre medlemmer. Dersom du ser noe du tror kan være av passende for oss, må du gjerne ta kontakt her.

15. juli 2021

Syn er viktig for læring, mestring og inkludering -hele livet. Økte krav til synet i hverdagen i skole, yrkesliv samt den aldrende befolkning, fører til større behov for fagpersoner med avansert kompetanse innen synspedagogikk og synsrehabilitering i hele Norden. USN tilbyr en tverrfaglig nordisk master innen synspedagogikk og synsrehabilitering. Studiet er samlingsbasert, på deltid (120 studiepoeng/4 år), uten studieavgift.

Siden oppstart av masterprogrammet i 2015, har vi utdannet studenter med mer enn 12 ulike fagbakgrunner innen helse- og pedagogiske fag fra hele Norden. I programmet har omtrent halvparten av studentene pedagogisk bakgrunn, fra barnehage, skole og voksenopplæring, og resten har helsefaglig bakgrunn fra sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, kommunehelsetjenesten eller private/offentlige optikervirskomheter. Mye av det praktiske arbeidet kan utføres på egen arbeidsplass, men studentene er også i praksis i andre virksomheter. Vi har fire fagfordypninger: Optometrisk rehabilitering, Mobilitet, orientering og forflytning, Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader, og universell utforming. 

 

Det er fokus på integrering av praksis og teori, tverrfaglig samarbeid. Vi samarbeider tett med praksisfeltet, inkludert Statped, voksenopplæringen i Oslo, Hurdal syn- og mestringssenter, Instituttet for blinde og svagsynede, samt flere Syncentraler i Sverige. Studiet kvalifiserer til opptak i PhD-studier og videre forskning. Våre masterstudenter har presentert sine masteroppgaver på ulike internasjonale konferanser, og skrevet fagfellevurderte artikler Spesialpedagogikk 4-2017 s 36-48 og vært omtalt i media Blinde barn og sosiale medier.  

 

Studiet er i samarbeid med Gøteborgs Universitet. For mer informasjon og dato for samlinger trykk her.

Noe du ikke finner?

Eldre informasjon legges i arkivet for å holde akuelt-siden ryddig. Hvis du vil se i arkivet, kan du trykke her.

Kurs

NSO arrangerer med jevne mellomrom spennende kurs for sine medlemmer. Hold deg oppdatert på planlagte kurs ved å besøke kurssida.