Aktuelt

2. september 2020

EYEBAB sponser NSO

NSO har inngått en sponsoravtale med EYEBAB, og dette betyr både flere og bedre kurstilbud for våre medlemmer. Hvis du er interessert i å vite hva EYEBAB jobber med, eller ønsker en gratis prøveperiode på deres tjenester, kan du besøke nettsida deres her.

7. mars 2021

Årsmøte for NSO: 25/3

25. mars holder NSO årsmøte over Zoom, og vi inviterer alle våre medlemmer til å delta. Møtet begynner klokka 18. Har du spørsmål om årsmøtet, kan du sende en mail til info@optometri.org.

25. januar 2021

Vellykkede webinar 2020

Tross et utfordrende år er vi godt fornøyde med høstens NSO-webinarer. Tusen takk til Steen Aalberg for å undervise på det siste. Det blir trolig flere webinarer i 2021. Samtidig krysser vi fingrene for at Paul Harris får mulighet til å komme til Norge i høst. Se lenke til kurssidene våre under for mer info. 

Informasjon om kurs

På våre kurssider er det nå publisert mer informasjon om årets kommende kurs. Trykk her for å lese mer om dem og eventuelt vise din interesse.

Har du tips til saker vi burde ta opp?

NSO setter stor pris på tips og bidrag til nyhetssaker som kan være relevant og interessante for våre medlemmer. Dersom du ser noe du tror kan være av passende for oss, må du gjerne ta kontakt her.

Deltidsstudie uten studieavgift

28. februar 2021

Syn er viktig for læring, mestring og inkludering -hele livet. Økte krav til synet i hverdagen i skole, yrkesliv samt den aldrende befolkning, fører til større behov for fagpersoner med avansert kompetanse innen synspedagogikk og synsrehabilitering i hele Norden. USN tilbyr en tverrfaglig nordisk master innen synspedagogikk og synsrehabilitering. Studiet er samlingsbasert, på deltid (120 studiepoeng/4 år), uten studieavgift.

 

For at barn, voksne og eldre som er synshemmet eller blinde skal kunne delta i læring, arbeid og samfunnsliv, har de behov for spesiell synsutredning, opplæring, tilrettelegging og rådgivning. Dette krever høy kompetanse innen spesialpedagogisk arbeid, syns(re)habilitering og tverrfaglig samarbeid. Andelen med redusert syn øker, og det er behov for flere med kompetansen vårt masterprogram gir.

 

Siden oppstart av masterprogrammet i 2015, har vi utdannet studenter med mer enn 12 ulike fagbakgrunner innen helse- og pedagogiske fag fra hele Norden. I programmet har omtrent halvparten av studentene pedagogisk bakgrunn, fra barnehage, skole og voksenopplæring, og resten har helsefaglig bakgrunn fra sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, kommunehelsetjenesten eller private/offentlige optikervirskomheter. Vi har også studenter med en helt annen bakgrunn. Noen kommer rett fra en bachelorgrad, men flere har erfaring med barn eller elever som er blinde eller har redusert syn. Mye av det praktiske arbeidet kan utføres på egen arbeidsplass, men studentene er også i praksis i andre virksomheter. Vi har fire fagfordypninger: Optometrisk rehabilitering, Mobilitet, orientering og forflytning, Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader, og universell utforming. De fleste som er ferdige fortsetter å jobbe hos sin arbeidsgiver, men vi ser og at det er etterspørsel etter våre ferdige kandidater som synspedagoger eller i annen synsrehabilitering.

 

Det er fokus på integrering av praksis og teori, tverrfaglig samarbeid. Studiet er egnet for alle som er interessert i å arbeide med folk som ser dårlig, eller som er blinde. Vi samarbeider tett med praksisfeltet, inkludert Statped, voksenopplæringen i Oslo, Hurdal syn- og mestringssenter, Instituttet for blinde og svagsynede, samt flere Syncentraler i Sverige. Studiet kvalifiserer til opptak i phd studier og videre forskning. Våre masterstudenter har presentert sine masteroppgaver på ulike internasjonale konferanser, og skrevet fagfellevurderte artikler Spesialpedagogikk 4-2017 s 36-48 og vært omtalt i media Blinde barn og sosiale medier.  

 

Studiet er i samarbeid med Gøteborgs Universitet. For mer informasjon og dato for samlinger gå til www.usn.no/mss. Frist 15. april.

Noe du ikke finner?

Eldre informasjon legges i arkivet for å holde akuelt-sida ryddig. Hvis du vil se i arkivet, kan du trykke her.

Kurs

NSO arrangerer med jevne mellomrom spennende kurs for sine medlemmer. Hold deg oppdatert på planlagte kurs ved å besøke kurssida.

© 2017 NSO - LAGET AV DIGITAL-SIKRING.NO