top of page

KURS MED NSO

Medlemmer av NSO er opptatt av kompetanse, og forventer at det blir arrangert kurs eller konferanser. Slike blir tilbudt medlemmene til redusert pris - ofte kostnadsfritt, men kan også være åpne for andre. Informasjon vil bli lagt ut på denne siden samt sendt medlemmer på e-post.

Vi planlegger flere kursaktiviteter høsten 2024. Følg med på denne siden for detaljer!

Hvis du ikke er medlem allerede, kan du melde deg inn her.

bottom of page