KURS MED NSO

Medlemmer av NSO er opptatt av kompetanse, og forventer at det blir arrangert kurs eller konferanser. Slike blir tilbudt medlemmene til redusert pris - ofte kostnadsfritt, men kan også være åpne for andre. Informasjon vil bli lagt ut på denne siden samt sendt medlemmer på e-post.

Mange innenfor vårt fag hadde nok tenkt at "Year of 20/20" skulle handle mye om syn, men så kom Covid.​ Vi er likevel fornøyde med å ha gjennomført flere webinarer, og tenker at vi vil fortsette med det i 2021. Følg med på denne siden.

I 2018 gjorde vi et ekstra løft og tilbød to kurs, ledet av professor Paul Harris, OD, foreleser ved Southern College of Optometry og OEPF. Dette er de grunnleggende kursene i en serie som internasjonalt gjerne regnes som «gullstandarden» innenfor synstrening (synsterapi). Hver del bestod av fem hele dager, og de fleste valgte å delta på begge kurs. På det andre hadde vi også deltakere fra Danmark, Færøyene og Hellas. Tilbakemeldingene vi har fått etter kursene har utelukkende vært positive!

Se prof. Paul Harris i videoen om Tiril Eckhoffs aha-opplevelse fra NRK her (7 min).

 

Flere av kursdeltakerne har i etterkant kontaktet NSO og etterspurt det tredje kurset i serien (VT2). Det tar primært for seg avdekking og behandling av synsrelaterte lærevansker. Styret har besluttet å jobbe for at vi skal kunne arrangere et slikt kurs fra tirsdag 21. til lørdag 25. september 2021. For at vi skal klare det, er vi avhengige av at mange nok melder sin interesse for kurset. Send oss en (uforpliktende) påmelding ved å fylle ut skjemaet under for å vise at du er interessert i dette - så øker sannsynligheten for at vi får det til. Alle som har registrert seg som interesserte, vil få oppdateringer på e-post når vi vet mer om dette. Kurset er forhåndsgodkjent for 20 etterutdanningspoeng i NOFEP-systemet og er velegnet for godkjente spesialister i ortoptikk og pediatrisk optometri.

 

EYEBAB_web_black_RGB.png

Vi i NSO takker for EYEBABs bidrag til årets arrangement og anbefaler alle våre medlemmer å teste ut deres tjenester gjennom en gratis prøveperiode på www.eyebab.com

© 2017 NSO - LAGET AV DIGITAL-SIKRING.NO