top of page

OM NSO

Norsk Selskap for Optometri er en ideell organisasjon for optometrister/optikere som er spesielt opptatt av å yte best mulig synshjelp. Vi er særlig opptatt av god synsfunksjon i skole og arbeidsliv, Synsfunksjon handler om mye mer enn friske øyne og godt skarpsyn. Ta gjerne kontakt med et av medlemmene våre hvis du mistenker at du eller barnet ditt har et uløst synsproblem.

 

Mer om organisasjonen kan finnes på vedtektssidene.

Ønsker du mer informasjon om NSO og vårt arbeid, må du gjerne ta kontakt her.

bottom of page