top of page

SYNSEVNER

Synsevnene er en gruppe nevromuskulære funksjoner som er tillært og utviklet. Disse evnene inkluderer bevegelse, fokusering og koordinering av øynene slik at de fungerer effektivt. Synsevner består således av flere komponenter. 

 

Fiksering er evnen til å opprette et vedvarende, stødig og sentralt blikk på et objekt. Denne grunnleggende evnen utvikles på spedbarnsstadiet og raffineres ytterligere i tidlig barndom. Øyemotoriske ferdigheter er de nevromuskulære kontrollevner utviklet for å rette synsapparatet mot et mål, for så å følge dette i bevegelse (pursuite-øyebevegelser). Eller det kan være «å hoppe» fra et objekt til et annet (sakkadiske øyebevegelser). Spedbarnet snur refleksivt øvre del av overkroppen i retningen en lyd kommer fra, og lærer så gradvis å kunne snu hodet for å henlede synsapparatet mot lydkilden. I løpet av de første årene lærer barnet seg  å bruke øyemuskulatur i stedet for hodebevegelse — noe som er viktig dersom man skal være klar for skolegang rent synsmessig. Til slutt blir synet den dominerende sansen.

 

Akkommodasjon er en annen synsevne som består i det å kunne fokusere lys som entrer øynene. Dette kombinerte linse- og nevromuskulære system er et nettverk som integrerer øyne og hjerne. Akkommodasjon utvikles ganske godt allerede i treårsalderen, og ytterligere presisjon oppnås gjennom de første leveårene. Denne evnen avtar med stigende alder, og i begynnelsen av 40-årsalderen vil det melde seg et behov for flerstyrke- og/eller lesebriller.

 

Også andre evner er involvert ved koordinering av øynene. Herunder finner vi konvergens (evnen til å holde øynene rettet mot et nærobjekt over tid) og andre nevromuskulære retningsferdigheter nødvendig for å kunne lokalisere hvor objektet er i forhold til observatøren. 

 

Optometrister evaluerer disse synsevnenes utvikling, funksjon, og effektivitet.  Underutvikling av eller feilfunksjon i slike evner innebærer utilstrekkelig synsprestasjon og/eller symptomer på utmattelse eller ubehag. Dette kan ha negativ innvirkning på prestasjonen på skolen, jobben, i sportsaktiviteter, og ellers i den daglige tilværelse. Når dette er grundig utredet, kan slike synsproblemer behandles med briller, prismer og/eller synstrening.

 

Noen symptomer forbundet med utilstrekkelige synsevner er dobbeltsyn, tap av sted i tekst under lesning, lav lesehastighet, ubehag (anstrengte øyne eller hodepine) i forbindelse med vedvarende synsarbeid, klumsete tendenser og dårlige sportsprestasjoner. Vanskeligheter med å behandle visuell informasjon under lesning, ved computer eller det å utføre vedvarende synsarbeid kan også være forårsaket av underutviklede synsevner.

 

Medlemmer av Norsk selskap for optometri (www.optometri.org) er optometrister med en spesiell interesse for synsutvikling og er trent for å kunne avhjelpe situasjonen for individer med underutviklede synsevner.

bottom of page