top of page

Arkiv

pexels-fauxels-3183150.jpg

19. mars 2024

Årsmøte for NSO: 4/4 2024

4. april holder NSO digitalt årsmøte, og vi inviterer alle våre medlemmer til å delta. Møtet vil foregå over zoom og begynner klokka 19. Som medlem kan du melde deg på ved å sende en e-post til info@optometri.org innen 2/4. Lenke til Zoom-møte vil bli sendt påmeldte rett i forkant av møtet.

Vi håper å se deg der!

pexels-alex-green-5699475.jpg

6. januar 2023

Kunnskap om barn med cerebrale synsvansker eller CVI har etter hvert blitt ganske omfattende, men vi vet lite om hvordan det går med disse barna når de har blitt voksne. Et mastergradsprosjekt i synspedagogikk og synsrehabilitering ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å fokusere på dette. Aktuelle personer/pasienter kan ta direkte kontakt med studenten som skal gjennomføre prosjektet på e-post, lara-reistad@hotmail.com.

Studenten skriver:

Tittel: Voksnes erfaringer med å leve med CVI

Formål: Formålet med denne studien er å undersøke hvordan voksne mennesker erfarer å leve med CVI. Hvilken betydning opplever de at CVI har hatt for deres utdanning, arbeid og hverdagsliv? Hvilke opplevelser av mulige begrensninger og mestringsstrategier forteller deltagerne om? Økt innsikt i slike erfaringer vil kunne bidra til forståelse for de utfordringer personer med CVI møter i dagliglivet. Fokuset i forskning om CVI har primært vært rettet mot barn og derfor ønsker vi denne studien å studere voksnes erfaringer.

Vi ønsker å komme i kontakt med personer som har CVI og er i alderen 20-70 år (arbeidsfør alder). De må kunne snakke godt nok norsk til å gjennomføre et kvalitativt intervju varende om lag en time.

pexels-fauxels-3183150.jpg

22. februar 2022

Årsmøte for NSO: 20/4 2022

20. april holder NSO digitalt årsmøte, og vi inviterer alle våre medlemmer til å delta. Møtet vil foregå over zoom og begynner klokka 19. Som medlem kan du melde deg på ved å sende en e-post til info@optometri.org innen 13/4. Lenke til Zoom-møte vil bli sendt påmeldte rett i forkant av møtet.

Vi håper å se deg der!

pexels-pixabay-261909.jpg

Nytt studietilbud: Henvisninger i optometrisk praksis

19. oktober 2022

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) startet høsten 2022 et helt nytt emne på masternivå for optometrister i Norge, Sverige og Danmark. Bruker du fremdeles det gamle HELFO-skjemaet til henvisninger, og vet du egentlig hvordan en god henvisning bør se ut – enten du henviser til spesialisthelsetjenesten eller til en kollega? Dette emnet gir 10 studiepoeng over 6 måneder (deltid), har en samling på Kongsberg, en regional samling, og vil ellers foregå på nett og egen arbeidsplass. En nyutviklet læringsmodell skal sikre at du kan ta med deg kunnskapen du oppnår i flere år framover. Kurset er sterkt subsidiert, og vi har fått vite at det bli et nytt kurs med oppstart på Kongsberg 19. januar 2023. Søknadsfrist løper til kurset er fulltegnet eller 15. desember 2022, og du kan lese mer og søke her.

pexels-fauxels-3183150.jpg

25. mars 2023

Årsmøte for NSO: 13/4 2023

13. april holder NSO digitalt årsmøte, og vi inviterer alle våre medlemmer til å delta. Møtet vil foregå over zoom og begynner klokka 19. Som medlem kan du melde deg på ved å sende en e-post til info@optometri.org innen 10/4. Lenke til Zoom-møte vil bli sendt påmeldte rett i forkant av møtet.

Vi håper å se deg der!

pexels-rafael-cosquiere-2041540.jpg

21. februar 2022

Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Kongsberg, tilbyr masterfordypning i Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader fra høsten av. Fordypningen er på deltid over ett år med to fysiske samlinger i hver av de to semestrene. Du betaler bare ordinær studieavgift til USN. Mer info og påmelding her.

Frist 20. april 2022.

pexels-rafael-cosquiere-2041540.jpg

6. desember 2021

Våren 2022 er det nye muligheter for å ta masteremner i optikk og synsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Vi anbefaler spesielt emnet "Ortoptikk og synstrening" (10 studiepoeng) hvor framtredende NSO-medlemmer står for de fleste av forelesningene.

Emnet gir også god praktisk erfaring.

Det er ingen kurskostnad utover vanlig semesteravgift.

Du kan søke på emnene allerede nå. For mer informasjon klikk her.

Elin Hansson.png

17. juni 2021

Velkommen til Elin!

Elin Hansson ble på årets generalforsamling valgt ved akklamasjon som vår nye sekretær. Hun jobber ellers som fagansvarlig og leder i Synstrening hos Synsam i Norge. Elin har spesielt kompetanse innen barn og syn. Etter utdannelse som optiker i Norge, dro hun til USA hvor hun tok sine Master of Science (M.Sc.) og Doctor of Optometry (O.D.) -grader ved Pacific University, Oregon State. Deretter har hun videreutdannelse innenfor funksjonell optometri (OEP): Barn og syn, synstrening for synsrelaterte lese- og lærevansker, sport og syn, autisme og traumatisk hjerneskade. Så det er ingen overdrivelse å si at hun er godt kvalifisert som styremedlem hos oss.

 

Vervet overtar hun fra Jon Thoresen som vi takker for mange års innsats for NSO. I tillegg til Elin består styret nå av Arnulf Myklebust (leder), Erik Brodwall (nestleder) og Karin Lund (kasserer).

OptiVisT-logo

25. januar 2021

15 PhD-stillinger utlyst; søknadsfrist 28/2

"It is essential to know what visually impaired individuals can do with their residual vision in daily life activities, otherwise known as their "functional vision". Conventional ophthalmic tests (e.g. visual field tests) are able to detect the extent of a visual defect, but they yield little information about functional vision. This lack of appropriate tests impedes the optimal practice of diagnostics (in ophthalmic and neurological care, in particular of children and elderly), rehabilitation and classification (essential in sports competitions).

Are you, like us, fascinated by vision, the brain and technology and consider it important to help visually impaired people? Do you have an inquisitive mind, and are you looking for a PhD position embedded in an international innovative training network in which you can develop your research, technical or clinical skills? Then consider applying with OptiVisT and join one of our 15 PhD projects. We offer PhD positions in academia, medical, technology and rehabilitation institutes, and high-tech companies."

Se mer på OptiVisT egen side.

20190921_200911.jpg

NSO s nyutnevnte og eneste æresmedlem Anton M Beck omkranset av, fra venstre, nåværende leder Arnulf Myklebust, og tidligere ledere Erik Brodwall, Anton M Beck og Jon Thoresen.

14. oktober 2019

Anton M. Beck utnevnt til æresmedlem

i NSO

Lørdag 21. september 2019 mottok mangeårig leder og en av Norsk Selskap for Optometris grunnleggere, Anton M. Beck, sitt æresmedlemskap i selskapet. Bekreftelsen på dette ble utdelt på 90-årsdagen hans, og her var alle tidligere ledere og flere av medlemmene i selskapet representert blant de over 100 inviterte gjestene. Beslutningen om å tildele historiens første æresmedlemskap i NSO for livslangt engasjement for norsk optometri ble fattet av et enstemmig styre i april, og det var ekstra hyggelig å kunne markere dette i staselige omgivelser i mottakerens hjemby, Lillehammer. Den uvanlig spreke jubilanten driver naturligvis ikke aktivt i faget lenger, men engasjementet har han beholdt. Senest i vår satte han seg på toget til Oslo for å delta på NSO sitt årsmøte, hvor han la fram sitt syn på flere saker. For syn, det kan han mye om.

 

Vi gratulerer!

Elin Hansson.png

21. februar 2022

Webinar med Elin Hansson

Den 9/3 fra 8.30-9.30 kan du delta på webinar med vår sekretær, Elin Hansson. Hun skal snakke om optometrisk håndtering av milde former for hjerneskader. Mer info og påmelding her.

15. juli 2021

Syn er viktig for læring, mestring og inkludering -hele livet. Økte krav til synet i hverdagen i skole, yrkesliv samt den aldrende befolkning, fører til større behov for fagpersoner med avansert kompetanse innen synspedagogikk og synsrehabilitering i hele Norden. USN tilbyr en tverrfaglig nordisk master innen synspedagogikk og synsrehabilitering. Studiet er samlingsbasert, på deltid (120 studiepoeng/4 år), uten studieavgift.

Siden oppstart av masterprogrammet i 2015, har vi utdannet studenter med mer enn 12 ulike fagbakgrunner innen helse- og pedagogiske fag fra hele Norden. I programmet har omtrent halvparten av studentene pedagogisk bakgrunn, fra barnehage, skole og voksenopplæring, og resten har helsefaglig bakgrunn fra sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, kommunehelsetjenesten eller private/offentlige optikervirskomheter. Mye av det praktiske arbeidet kan utføres på egen arbeidsplass, men studentene er også i praksis i andre virksomheter. Vi har fire fagfordypninger: Optometrisk rehabilitering, Mobilitet, orientering og forflytning, Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader, og universell utforming. 

 

Det er fokus på integrering av praksis og teori, tverrfaglig samarbeid. Vi samarbeider tett med praksisfeltet, inkludert Statped, voksenopplæringen i Oslo, Hurdal syn- og mestringssenter, Instituttet for blinde og svagsynede, samt flere Syncentraler i Sverige. Studiet kvalifiserer til opptak i PhD-studier og videre forskning. Våre masterstudenter har presentert sine masteroppgaver på ulike internasjonale konferanser, og skrevet fagfellevurderte artikler Spesialpedagogikk 4-2017 s 36-48 og vært omtalt i media Blinde barn og sosiale medier.  

 

Studiet er i samarbeid med Gøteborgs Universitet. For mer informasjon og dato for samlinger trykk her.

Empty Classroom

25. januar 2021

Vellykkede webinar 2020

Tross et utfordrende år er vi godt fornøyde med høstens NSO-webinarer. Tusen takk til Steen Aalberg for å undervise på det siste. Det blir trolig flere webinarer i 2021. Samtidig krysser vi fingrene for at Paul Harris får mulighet til å komme til Norge i høst. Se lenke til kurssidene våre under for mer info. 

pexels-fauxels-3183150.jpg

7. mars 2021

Årsmøte for NSO: 25/3

25. mars holder NSO årsmøte over Zoom, og vi inviterer alle våre medlemmer til å delta. Møtet begynner klokka 18. Har du spørsmål om årsmøtet, kan du sende en mail til info@optometri.org.

11. juni 2023

  1. Masterfordypning i synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader, høsten 23/Våren 24 (20 studiepoeng). Søknadsfrist 20/6. Les mer her.

  2. Masterfordypning i ortoptikk og synstrening, høsten 23 (10 Studiepoeng). Søknadsfrist 20/6. Les mer her.

  3. Henvisninger i optometrisk praksis, høsten 23 (10 studiepoeng). Søknadsfrist 1/8. Les mer her.

bottom of page