top of page

STRABISME OG AMBLYOPI

Strabisme er en tilstand der en person er ute av stand til å holde begge øynene rettet mot samme punkt under normale synsbetingelser. Den gule flekken (fovea) i hvert øye brukes til skarpt syn. Når fovea i begge øyne ikke peker mot en gjenstand samtidig, blir resultatet at ett øye «vrir seg» i forhold til det andre. Denne vridningen kan være rettet innover, utover, oppover, nedover eller i en hvilken som helst kombinasjon av disse. Vridningen kan også være der hele tiden slik at ett øye peker i feil retning til enhver tid, eller den kan komme og gå. Det kan også skje at øynene skifter på hvilket som vrir seg.  I tillegg til det opplagte faktum at ett øye vrir seg, reduseres både samsynet og dybdesynet. Redusert synskarphet på ett øye (amblyopi) kan også utvikles. 

 

Det er mange forskjellige årsaker til strabisme. Behandlingen avhenger av hvilken type det er snakk om, og årsaken. Strabisme kan behandles uansett alder, skjønt noen ganger er det gunstigere om den rammede er yngre. Motivasjon og forståelse er imidlertid generelt bedre hos voksne. Som regel består behandlingen i bruk av brilleglass og prismer, samt synstrening. Hos noen pasienter kan operasjon anbefales. Kirurgi kan kosmetisk sett rette opp øynene, men typisk er det allikevel at synet ikke forbedres. Prognosene for utfallet i slike tilfeller blir bedre med synstrening både før og etter det kirurgiske inngrepet. Strabisme vil alltid kreve behandling, uansett om den er konstant eller periodisk. Det er sjelden at det går over av seg selv, og barn «vokser det heller ikke av seg».

 

Amblyopi er en tilstand der det ene øyet har nedsatt synsstyrke, og som ikke kan avhjelpes ved bruk av briller eller kontaktlinser. (Amblyope har ofte ett øye som «ser dovent ut»). Der er ingen åpenbar strukturell eller patologisk årsak til denne tilstanden. Den kan være tilknyttet strabisme ettersom et vridd øye brukes i mindre grad (stimuleres mindre), og derved mister synsevnen. Mange amblyope blir ikke klar over sin lidelse før de gjennomgår en synstest eller en grundig synsundersøkelse. Der er mange årsaker til amblyopi, og behandlingen avhenger av årsaken. Imidlertid vil behandlingen generelt innebære bruk av brille- og prismeglass i tilknytning til et synstreningsprogram. Å sette lapp over det ikke-amblyope øyet har begrenset verdi, med mindre det er del av et slikt aktivt program.

 

I mange år har det vært vanlig å tro at amblyopi bare kunne behandles i løpet av den «kritiske perioden». Dette er perioden opp til ca. åtte års alder. Nyere forskning har imidlertid avdekket at effektiv behandling kan begynne på et hvilket som helst alderstrinn, men lengden av behandlingen øker dramatisk med økende tid tilstanden har eksistert. Forskning viser også at amblyope har større sjanse enn «normalsynte» for å skade og miste synsevnen på sitt gode øye. Dette er en av grunnene til at synsundersøkelse er viktig allerede i tidlig barndom.

 

Din NSO-optometrist (www.optometri.org) har kompetansen for diagnose og behandling av strabisme og/eller amblyopi, eller kan henvise deg til en kollega med slik kompetanse. 

bottom of page