top of page

SYN OG DYSLEKSI

Dyslektiske barn og voksne har som regel normale sunne øyne.  Et stort antall individer med dysleksi har likevel synsproblemer, og disse avsløres ikke alltid ved et besøk hos øyelegen eller optikeren. Slike problemer skyldes gjerne en manglende utvikling av funksjon i synssystemet, assosierte forbindelseslinjer og hjerne.  

 

Margaret Livingstone fra Departement of Neurobiology ved Harvard  Medical School og Dyslexia Research Laboratory ved Beth Israel Hospital i Boston, definerer dysleksi som følger:

«Utviklingsdysleksi er den selektive svekkelse av leseferdigheter på tross av normal intelligens, sensorisk følsomhet og instruksjon.  Flere perseptuelle studier har antydet at dyslektikere behandler synsinformasjon tregere enn andre.  Slike synsavvik ble rapportert funnet hos mer enn 75 % av testede leseudyktige barn.»

 

Til tross for at dysleksi er en leseforstyrrelse, er det ikke nødvendigvis begrenset til språk. Forskning har demonstrert viktigheten av visuell informasjonsbehandling i dysleksitilfeller. De synsfaktorene som gjerne knyttes til dysleksi inkluderer spatial persepsjon (romoppfattelse), «timing» og rytme.  Disse problemene kan også manifestere seg ved forsøk på å fange en ball, opprettholde orientering for balanse, knytte skolisser og med tendenser til å være utsatt for uhell, å lett bli forstyrret eller å virke fraværende.

 

Gruppene med forskere ved Harvard University og Beth Israel Hospital rapporterte også at informasjonen langs de to viktigste forbindelseslinjene i synsprosessen ankommer synssentra i hjernen ujevnt.  Følgen for mange dyslektikere blir at ord på en trykt side synes å bevege seg på en kaotisk måte, ja endog opptre bak-fram.  I hovedsak er dette et synsproblem knyttet til retning, timing og koordinasjon.  Underutvikling av, eller mangler i synssystemet påvirker leseferdighetene.

 

COVD (College of Optometrists in Vision Development) anbefaler en omfattende utredning som inkluderer en omhyggelig  «øye» undersøkelse angående struktur og helse, samt en grundig synsundersøkelse av nødvendige funksjoner for meningsfull behandling av visuell informasjon.  En slik redegjørelse for synstilstanden vil lede fram til anbefalte behandlingsformer — f.eks. synstrening, bruk av brille-/prismeglass og/eller henvisning til andre sakkyndige.  Strategien i et treningsprogram kan vektlegge:

 

  • Utvikling av nevrologisk timing i synssystemet

  • Binokulær (samsyns-) koordinasjon med fleksibilitet

  • Okulær (øye-) bevegelseskontroll med rytme

  • Visuell/vestibulær koordinasjon

  • Utvikling av visuell informasjonsbehandling

  • Integrering av syn med andre systemer i hjernen

 

Medlemmer av Norsk selskap for optometri (www.optometri.org) er spesielt opptatt av feltet som omfatter syn og læring.  De kan være behjelpelige med diagnostisering og behandling av læringsrelaterte synsproblemer.  

bottom of page