top of page

MYOPI

Pasienter diagnostisert med myopi anses som nærsynte fordi de ser ting klarere på nært hold enn langt unna. Årsaker til og behandlinger for myopi er komplekse. 

 

Klinisk forskning har fastslått at det er minst tre former for nærsynthet. Type I myopi er til stede ved fødselen eller utvikler seg kort tid etter, i ett eller begge øyne. Dette er vanligvis en mer alvorlig form for myopi som i mindre grad er påvirket av hvordan vi bruker øynene våre. Type II myopi er ervervet eller funksjonelle myopi. Når denne oppstår i ung alder kan den skyldes arv, men utviklingen avhenger av miljømessige påvirkninger. Type III myopi knyttes til sykdomstilstander, for eksempel diabetes, og den anses gjerne som sjelden og forbigående. Slik myopi kan oppstå på grunn av hevelser i de viktigste optiske delene av øyet - hornhinnen eller linsen.    

 

Forskning har vist at graden av Type II (funksjonell) myopi kan være et resultat av tilpasninger til individuelle synskrav. Lengre perioder med lesing eller tid foran dataskjermen uten avbrudd, kombinert med lite fysisk aktivitet eller dagslys, kan føre til progresjon av nærsynthet, nesten uavhengig av pasientens alder. Over tid endres øynenes fokuseringsmekanisme innover, og det klare avstandssynet ofres for bedre synsskarphet på nært hold.    

 

Funksjonell myopi utvikles vanligvis gradvis. I starten kan det merkes som midlertidig tåkesyn når fokus skiftes fra nært til langt hold. Deretter blir uskarphetene fremtredende på slutten av skole- eller arbeidsdagen. Denne syklusen gjentas til uskarpheten på avstand er konstant. Barn vil ha problemer med å skrive av fra tavla, voksne vil se uklare veiskilt på vei hjem etter jobb.    

 

En omfattende synsevaluering med tilpassede supplerende tester er nødvendig for å bestemme hvilken form for behandling som er mest hensiktsmessig for din myopi. Forskrivning av kompenserende briller eller kontaktlinser utelukkende for å forbedre avstandssynet, behandler symptomet i stedet for årsaken til problemet. Selv om dette kan være på sin plass i mange tilfeller, kan det ofte avdekkes en mulig nytteeffekt av terapeutiske eller rehabiliterende brillestyrker for behandling av de underliggende årsakene. Slike kan gis i form av briller eller kontaktlinser, og kan inkludere prismer eller flere styrker på en gang (bifokale/progressive).

 

Riktig veiledning i visuelle hygiene kan være nyttig for mange pasienter. Optometrisk synsterapi, som også kalles visuell trening eller synstrening, kan bli foreskrevet for pasienter i alle aldre som opplever tendenser til nærsynthet av en funksjonell opprinnelse. Dette er et aktivt behandlingsopplegg som vanligvis kombinerer aktiviteter på klinikk og hjemme.

 

Kontaktlinser kan være nyttige i den generelle behandlingen av myopikontroll. Forskning og klinisk erfaring har vist at stabile kontaktlinser kan redusere progresjonen av nærsynthet for noen. Nyere forskning har vist god effekt av progressive kontaktlinser til barn. Din optiker/optometrist kan også anbefale deg spesielle kontaktlinser som anvendes til en behandling kalt orthokeratologi. Denne består vanligvis av å sove med linser som (midlertidig) endrer formen på hornhinnen uten kirurgi, slik at du kan se klart uten briller eller linser på dagtid. Mer permanente endringer kan oppnås gjennom refraktiv kirurgi.

 

Det er mange hensyn å ta når det gjelder behandling av myopi. Medlemmer av Norsk selskap for optometri (www.optometri.org) er optikere/optometrister som har spesiell interesse for alle aspekter av myopi. Mange tilbyr forskjellige behandlingsalternativer, alle kan henvise deg videre til noen som kan.

bottom of page