top of page

HVA ER SYNSTRENING?

Synstrening eller synsterapi er en individuell behandlingsform som tar sikte på å forbedre synsfunksjonen og visuell prestasjonsevne. Blant synsproblemer/forstyrrelser som kan avhjelpes med synstrening finner man bl.a.

 

  • problemer med øyemotorikk og øyebevegelse

  • vergensproblemer, problemer med å bruke begge øyne sammen

  • strabisme (skjeling)

  • amblyopi (redusert syn uten opplagt synsfeil)

  • akkommodasjonsforstyrrelser (problemer med fokusering)

  • forstyrrelser i hjernens behandling av synsinformasjon

  • utilstrekkelig sensorisk og motorisk integrering

  • visuell rehabilitering etter traumatisk hjerneskade eller
    slag

 

Samtlige av disse kan medføre utilstrekkelig behandling av synsinformasjon.

 

De fleste som besøker optikeren vet at de vil bli undersøkt for evt. øyesykdommer, og at briller eller kontaktlinser vil bli foreslått dersom påkrevet. Vårt arbeidsfelt går imidlertid lengre enn dette: Der finnes nemlig synsproblemer som løses best v.h.a. synstrening. Denne terapiformen gjør individet i stand til å fungere på en mer effektiv måte rent synsmessig. Synstrening er en kunst og en vitenskap innenfor synshelse som supplerer brille- og kontaktlinsebruk samt vurdering av øyehelse. 

 

Synstrening er en etablert, medisinsk nødvendig behandlingsform når det praktiseres av en optometrist. Synstrening kan forbedre synsfunksjonen på liknende måte som fysioterapi kan forbedre generell motorisk funksjon. Kliniske målinger med tilhørende normer, danner bakgrunnen for optometristens vurderinger om hvorvidt der foreligger mangler i synssystemet. Hvis synstrening er et relevant alternativ, vil det bli foreslått en spesifikk behandlingsplan. 

 

Synstrening innebærer normalt en kombinasjon av trening på klinikk og tilhørende «hjemmelekser». Brilleglass, prismer og andre optiske instrumenter samt spesielt tilpassede computere er noe av utstyret som brukes for å lære individet å bruke synssystemet på en mer effektiv måte. Det rent materielle er dog underordnet tilbakemelding til pasient under behandling — noe som muliggjør forbedring. Synsevnene trenger å bli utviklet slik at de blir automatiske og underbevisst integrert med andre evner. Suksess avhenger også av pasientens samarbeidskapasitet. 

 

Utbyttet av synstrening inkluderer forbedret behandling av synsinformasjon og evnen til å gjøre vedvarende synsarbeid. Dette gjelder like mye for barn i klasseromsundervisning som for voksne foran PC’en eller under lesing. Uten gode synsevner kan det å lese være en ganske frustrerende opplevelse. Noen av de vanligste symptomer som avhjelpes gjennom synstrening er anstrengte og røde øyne, synsbetinget hodepine, manglende evne til konsentrasjon under synskrevende aktiviteter og problemer som tap av sted i tekst og speilvending av ord og bokstaver (reversaler). Det hender enda oftere at  symptomene ikke oppstår ved at visuelt krevende aktiviteter unngås, eller ved at man tilpasser seg på en måte som reduserer prestasjon. Synstrening medvirker til at synsfunksjonen utvikler seg hensiktsmessig, og kan brukes i et mer sammensatt behandlingsopplegg for rehabilitering av pasienter som har vært utsatt for hjerneslag og/eller hjerneskade.

 

Medlemmer av Norsk selskap for optometri (www.optometri.org) er optometrister med en spesiell interesse for synsutvikling, og er trent i å gi omfattende synsomsorg i de tilfeller der dette er påkrevet. Ikke alle arbeider med synsterapi, men alle kan henvise til en kollega som gjør det.

bottom of page