top of page

BIFOKALE BRILLER TIL BARN

En bifokale brille inneholder to forskjellige styrker. Tradisjonelt har denne typen briller stort sett vært brukt av mennesker over 40 år som ikke lenger kan fokusere på alle avstander med den samme brillestyrken.  Den primære hensikt med en bifokal brille er å sørge for optimal balanse mellom fokuseringsbehovene for nært og langt hold. 

 

Når vi ser på nært hold må vi anstrenge oss mer for å kunne fokusere enn på lengre avstander. Til forskjell fra voksne har de fleste barn rikelig ekstra fokuseringsevne, men noen ganger brukes denne evnen på en lite hensiktsmessig måte.

 

For voksne vil bifokale eller progressive briller gjøre at man slipper å ha to par briller med seg. For barn er det i enda større grad snakk om det praktiske; barn må jo hyppig skifte mellom å se ned mot pulten, opp på tavla og tilbake igjen. Derfor ville ikke to separate par briller være noe alternativ i denne sammenheng. Énstyrke avstandsbriller kan være uhensiktsmessig for aktiviteter på nær. En bifokal løsning ville kunne begrense utviklingen av nærsynthet, eller støtte samsynet under lesning.

 

Bifokale briller er egentlig en form for synstrening. De brukes for en periode og når de har tjent sin hensikt vil det forhåpentligvis ikke være behov for dem lengre. I noen tilfeller vil bifokale briller ha en stabiliserende effekt, på samme måte som forbedringer på et barns tannstilling kan bevares ved hjelp av en egnet bøyle. Å bruke bifokale glass vil ikke skape avhengighet av denne type brille. 

 

Kriteriene for å foreskrive bifokale briller til barn inkluderer nært forestående eller progredierende nærsynthet, samsynsforstyrrelser og dårlig synsfunksjon i forbindelse med lesing eller bruk av PC.

 

Det er også greit å vite at barn tilpasser seg bifokale briller ganske lett. Bifokale glass er også tilgjengelig i plastmaterialer  noe som er viktig rent sikkerhetsmessig. Slike briller er tilnærmet uknuselige, slik at der er liten fare for å få splinter i øynene ved et eventuelt uhell.

 

Din NSO-optometrist (www.optometri.org) vil foreta en grundig undersøkelse for å kartlegge om bifokale briller er formålstjenlig for barnet ditt.

bottom of page