top of page

OM OPTOMETRI

World Council of Optometry definerer "optometri" som et fag innenfor helsevesenet som er selvstendig, utdannet, og regulert (lisensiert/registrert). Optometrister er de primære utøverne av helsetjenester som omfatter øyet og det visuelle systemet. De gir omfattende øye- og synsbehandling som inkluderer vurdering/korrigering av brytningsfeil, og utlevering av synshjelpemidler, avdekking/diagnose og behandling av sykdommer i øyet og rehabilitering av tilstander i det visuelle systemet.

I motsetning til den internasjonale yrkestittelen optometrist, er det tittelen optiker som er beskyttet i Norge, og flere som kvalifiserer til optometristtittelen i andre land, velger å bruke optikertittelen. Ettersom det internasjonalt kan være stor forskjell på "optician" og "optometrist", og NSO krever høyere optometriutdannelse av sine medlemmer, oppfordres medlemmene våre til å bruke optometrist som yrkestittel.  

Norsk Selskap for Optometri (NSO) er engasjert i alle deler av optometrifaget, men kanskje spesielt den funksjonelle delen  – den som dreier seg om (re-) habilitering av tilstander i det visuelle systemet.

 

Under finner du noen av interesseområdene til våre medlemmer. Disse dokumentene bygger på «Whitepapers» fra College of Optometrists in Vision Development.

SYNSEVNER

Synsevnene er en gruppe nevromuskulære funksjoner som er tillært og utviklet.

HVA ER SYNSTRENING?

Synstrening er en individuell behandlingsform som tar sikte på å forbedre synsfunksjonen....

BARN MED LÆREVANSKER

Når et barn ikke lever opp til sitt eget potensiale, blir dette grunn til bekymring blant foreldre og lærere. 

SYN OG LÆRING

Forskning har vist at synet er en medvirkende faktor når det gjelder menneskets evne til å vise oppmerksomhet...

SYN OG DYSLEKSI

Dyslektiske barn og voksne har som regel normale sunne øyne. 

SYN OG AUTISME

Autisme er en nevrobiologiske lidelse som er beskrevet som et adferdssyndrom.

STRABISME OG AMBLYOPI

Strabisme er en tilstand der en person er ute av stand til å holde begge øynene rettet mot samme punkt..

BIFOKALE BRILLER TIL BARN

En bifokale brille inneholder to forskjellige styrker. Tradisjonelt har denne typen briller stort sett vært brukt...

MYOPI

Pasienter diagnostisert med myopi anses som nærsynte fordi de ser ting klarere på nært hold enn langt unna

SYNSSCREENINGER PÅ SKOLEN

En av de vanligste innfallsportene til den offentlige synsomsorgen er synsscreeninger foretatt på skolen.

bottom of page