top of page

Velkommen til Norsk Selskap for Optometri!

Hva er NSO?

Norsk Selskap for Optometri er en ideell organisasjon for optometrister som er spesielt opptatt av å yte best mulig synshjelp. Vi er særlig opptatt av god synsfunksjon i skole og arbeidsliv.

bottom of page