Velkommen til Norsk Selskap for Optometri!

Hva er NSO?

Norsk Selskap for Optometri er en ideell organisasjon for optometrister/optikere som er spesielt opptatt av å yte best mulig synshjelp. Vi er særlig opptatt av god synsfunksjon i skole og arbeidsliv.

© 2017 NSO - LAGET AV DIGITAL-SIKRING.NO